W Polsce rośnie liczba przestępstw wymierzonych w chrześcijan? Dane nie pozostawiają złudzeń

Coraz częściej dochodzi do znieważenia uczuć religijnych i innych przestępstw godzących w chrześcijan - podaje dziś "Rzeczpospolita". Wynika to z odpowiedzi na interpelację, jaką do MSWiA wysłał poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski. Podobne wnioski przedstawia m.in. Instytut Ordo Iuris.

zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com/CC0/Pavlofox

W marcu poseł klubu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski skierował dwie interpelacje - do MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości - dotyczące przestępstw z art. 196 Kodeksu karnego, mówiącego o obrazie uczuć religijnych poprzez "znieważenie publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych". Ustawodawca przewidział za ten czyn karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

"Z rozmów z pracownikami naukowymi badającymi to zjawisko wyłania się obraz trudności dostępu do precyzyjnych danych, dokumentujących skalę problemu. Zdaniem moich rozmówców statystyki policyjne ukazują jedynie prawomocne skazania za wspomniane przestępstwo, a trudno jest oszacować skalę negatywnych zjawisk związanych z dokonywanymi naruszeniami uczuć religijnych, w szczególności z ich dynamiką w poszczególnych latach"

- pisał w interpelacji poseł Rzymkowski.

Poseł zapytał MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości o liczbę postępowań zakończonych, umorzonych oraz tych, których wszczęcia odmówiono w poszczególnych latach w okresie 2010-2017 r.

Wiceminister Jarosław Zieliński podał dane dotyczące postępowań w sprawie obrazy uczuć religijnych wszczętych przez policję. Z tabeli wynika, że w 2011 r. było ich 42, a w 2017 - aż 70. Między tymi latami występuje niemal stała tendencja wzrostowa, a tylko raz, w 2016 r., liczba wszczętych postępowań nieco spadła w stosunku do roku poprzedniego.

- MSWiA nie informuje, uczucia wyznawców jakiej religii były znieważone. Można zakładać, że w większości chodziło o rzymskich katolików

 - mówi "Rzeczpospolitej" poseł Rzymkowski.

- Dane wydają się potwierdzać moje obserwacje, że notujemy nasilenie podobnych przestępstw

 - dodaje.

Odpowiadający na skierowaną do Ministerstwa Sprawiedliwości interpelację prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, nie przekazał danych, podkreślając, że "informacje gromadzone i przetwarzane w systemach informatycznych prokuratury dotyczące przestępstw z art. 196 k.k. nie mogą być uznane za spełniające wymogi wynikające z ustawy o statystyce publicznej". Dodał jednak, że "w 2017 r. w tej kategorii spraw, zaobserwowano wzrost liczby skierowanych do sądów aktów oskarżenia i wniosków o ukaranie w trybie art. 335 k.p.k. w stosunku do lat ubiegłych"

Podobne wnioski mają eksperci z organizacji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Instytutu Ordo Iuris

- informuje "Rz". 

Jak czytamy na stronach Instytutu Ordo Iuris w omówieniu raportu dotyczącego przestępstw z nienawiści w Polsce za rok 2016, "dane z raportów Ordo Iuris przekazywanych do OBWE wskazują, że każdego roku liczba incydentów motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan i chrześcijańskich symboli wzrasta".

"Należy wspomnieć, że po raz pierwszy w części Raportu [za rok 2016 -red.] dotyczącej Polski wskazano chrześcijan jako odrębną grupę ofiar przestępstw z nienawiści. W Raporcie odnotowano 19 incydentów na terenie Polski w 2016 r., a jeszcze w 2012 r. w szerszej zbiorczej kategorii wszystkich przestępstw motywowanych nienawiścią wobec „chrześcijan i innych grup religijnych" odnotowano tylko 2 czyny zabronione"

- informuje na swoich stronach Ordo Iuris

 


Źródło: ordoiuris.pl, sejm.gov.pl, PAP, niezalezna.pl

#znieważanie uczuć religijnych #religia #dyskryminacja religijna #katolicyzm #chrześcijaństwo #Ordo Iuris #Tomasz Rzymkowski

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo