Udział w turnieju wymagał od uczestników szczególnych umiejętności strzeleckich oraz dostosowania się do przygodnego terenu. Każda z instytucji mogła wystawić maksymalnie dwie drużyny. Startowały w sumie 22 zespoły, reprezentujące 16 różnych instytucji. Odbyły się strzelania indywidualne oraz zespołowe, realizowane zarówno w dzień jak i w nocy — informuje oficjalny portal Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Zawodnicy wykonywali nietypowe strzelania dynamiczne indywidualnie i w parach, z dwóch rodzajów broni: pistoletu maszynowego i pistoletu, w umundurowaniu i wyposażeniu typowym dla rzeczywistych działań tych formacji. Strzelano do różnych celów, w tym ruchomych, z różnych postaw, w marszu i zza ukrycia, począwszy od papierowych tarcz po cele metalowe. Liczyły się zarówno celność jak i czas pokonania specjalnych torów — czytamy. 

Dodatkowym utrudnieniem były wymuszone postawy strzeleckie i naturalne przeszkody terenowe. Zawodnicy oddając po kilkaset strzałów sami decydowali o doborze broni oraz czasie wymiany magazynków, co dodatkowo urealniło warunki wykonania zadań. Strzelania odbywały się w miejscach nazywanych w nomenklaturze wojskowej – „terenem przygodnym”, z zachowaniem typowych dla konkurencji strzelania dynamicznego ("praktycznego") IPSC.

W odróżnieniu od strzelań sportowych obowiązywały wymogi zachowania taktycznego, np. konieczność przestrzegania wymogu, iż 75 procent powierzchni ciała musiała być ukryta za przeszkodą, a drużyna musiała działać jak para operatorów (odległości między sobą, komunikacja, itp.).

Indywidualnie zwyciężył zawodnik Fundacji Sprzymierzeni z GROM, drugie miejsce zajął reprezentant JW. AGAT I,  a trzecie miejsce przypadło zawodnikowi, który reprezentował siły specjalne Republiki Czeskiej. Zespołowo triumfowała Fundacja Sprzymierzeni z GROM,   drugie miejsce zajęła drużyna SPAP Katowice, a trzecie I drużyna JW. AGAT — podaje DKWS.

Piątą edycję zawodów „SOF Delta Cup 2018” zorganizowało Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych we współpracy z JW NIL, JW AGAT i JW KOMANDOSÓW a także  Związkiem Strzelectwa Dynamicznego w Krakowie, przy wsparciu Wojskowego Stowarzyszenia „Kultura-Turystyka-Obronność”.