Rada UE poinformowała, że nałożenie kary związane jest z podaniem nieprawdziwych danych o długu publicznym Salzburga w latach 2012-2013.

W ocenie Rady austriackim instytucjom nie udało się zapewnić odpowiednich mechanizmów kontroli kompilacji danych i procedur raportowania danych. Umożliwiło to ukrycie pewnych transakcji finansowych, w wyniku czego Austria przekazała Eurostatowi, unijnemu urzędowi statystycznemu, nieprawdziwe dane dotyczące sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 i 2013 r.

To druga kara w UE nałożona za manipulację danymi w ramach nadzoru budżetowego. Pierwszą otrzymała Hiszpania w lipcu 2015 roku.

Rada UE podkreśliła, że dane dotyczące deficytu budżetowego i długu publicznego są istotne przy koordynowaniu polityki gospodarczej na poziomie UE. Działając na zalecenie Komisji Europejskiej, kraje członkowskie w ramach Rady UE mogą podjąć decyzję o nałożeniu grzywny na państwo członkowskie. Decyzja w sprawie Austrii została podjęta na posiedzeniu ministrów UE ds. konkurencyjności - Rady ds. Konkurencyjności.