Decyzję podjęli unijni ministrowie spraw zagranicznych, którzy obradują w Brukseli. Rada UE, bo tak nazywa się to ciało, uaktualniła też informacje o niektórych osobach i podmiotach wymienionych na liście sankcyjnej i usunęła z niej dwie osoby zmarłe.

Lista liczy teraz 259 osób i 67 podmiotów. Obowiązują wobec nich zakaz podróży i zamrożenie aktywów. Osoby, które trafiły na listę niedawno, znalazły się tam za udział w użyciu broni chemicznej, podobnie jak 4 osoby umieszczone na liście 19 marca 2018 r.

Poza restrykcjami dotyczącymi poszczególnych osób lub podmiotów, unijne sankcje wobec Syrii obejmują embargo na handel ropą, ograniczenie niektórych inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego w UE oraz zakaz eksportu z UE sprzętu i technologii mogących służyć do represji ludności cywilnej, a także do monitorowania i przechwytywania łączności internetowej lub telefonicznej.

UE jest wciąż zainteresowana szukaniem trwałego i wiarygodnego rozwiązania politycznego dla konfliktu w Syrii, jak zapisano w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2254 i komunikacie genewskim z 2012 roku – podkreślono w komunikacie Rady UE.

Unijna strategia wobec Syrii z 2017 r. zakłada, że konfliktu w tym kraju nie można rozwiązać militarnie. "28" zdecydowanie popiera prace specjalnego wysłannika ONZ i wewnątrzsyryjskie rozmowy w Genewie.