Kandydatów zgłosiło się tak wielu, że poniedziałkowy test wstępny trzeba było zorganizować w hali sportowej, gdzie odbywają się koncerty, na które przybywają zazwyczaj tłumy widzów.

Na ogłoszony przez szpital Humanitas Gradenigo konkurs przyjechało łącznie 2839 pielęgniarzy i pielęgniarek z całych Włoch. Jak obliczono, średnia wieku kandydatów to 28 lat.

Zgodnie z obowiązującymi we Włoszech przepisami pracownicy wszystkich publicznych instytucji – od placówek służby zdrowia po szkoły – są przyjmowani do pracy na drodze konkursów.

Turyński szpital zorganizował taką rekrutację po raz pierwszy od 2010 roku. W związku z rozwojem placówki postanowiono zwiększyć personel pielęgniarski o pięć osób.

Media podkreślają, że dyrekcja liczyła się z dużym zainteresowaniem. To, co się wydarzyło, lokalna prasa w Piemoncie nazywa "oblężeniem".