Delegacja z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych po raz kolejny odwiedziła litewskie Centrum Szkolenia w miejscowości Rukla. W trakcie spotkania Komendant Centrum podpułkownik Ernestas Gaigalas przedstawił zmiany jakie nastąpiły od ostatniej wizyty. Następnie polska delegacja została zaproszona do praktycznej prezentacji kołowych transporterów opancerzonych, które od tego roku są na wyposażeniu armii litewskiej. Pierwsze dwa egzemplarze transporterów typu BOXER, które trafiły do litewskiego Centrum, przeznaczone do nauki jazdy. Natomiast w rejonie poligonu pokazano karabiny wyborowe AXMC oraz szkolenie snajperów - informuje oficjalny portal CSWLąd, 

Pobyt w Republice Litewskiej dał także możliwość obserwacji międzynarodowych ćwiczeń taktycznych dla artylerzystów. Ćwiczenia pod kryptonimem Flaming Thunder-18 realizowane były z udziałem żołnierzy z: Chorwacji, Francji, Holandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Polski.

Wspólne spotkania przedstawicieli Centrów Szkolenia z Polski i Litwy stanowią cenną lekcję. Jej założeniem jest nie tylko wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć. Wzajemne zrozumienie i wsparcie w podejmowanych działaniach są drogą do lepszego wyszkolenia zarówno polskich jak i litewskich żołnierzy, członków Unii Europejskiej i NATO. Bogata historia dwóch narodów ułatwia wzajemne relacje - czytamy.