Przy czynnym udziale żołnierzy NSR został przeprowadzony trening sztabowy 1. Dywizjonu artylerii samobieżnej. Przedsięwzięcie pod kierownictwem ppłk. Zbigniewa Zawadzkiego oraz mjr. Wojciecha Michalskiego sprawdzało współdziałanie poszczególnych sekcji sztabu podczas planowania działań dywizjonu — informuje oficjalny portal lubuskiego pułku. 

Głównym zagadnieniem treningu było planowanie przemieszczenia na dużą odległość. Postawione zadania realizowane były przez żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy NSR w dwóch wariantach: transportem kolejowym i kołowym. Doskonalenie umiejętności w trakcie przebiegu procesu planowania odbyło się z użyciem stałych procedur operacyjnych — czytamy na portalu 5. PA.