Artyleryjska "Błyskawica"

W ostatnich dniach w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu wojskowi z 23. Pułku Artylerii przeprowadzili ćwiczenia pod kryptonimem Błyskawica-18, połączone ze strzelaniem amunicją bojową — informuje portal wojsko-polskie.pl.

mat. 23. PA / źródło: wojsko-polskie.pl.

Celem treningu było doskonalenie umiejętności obsad stanowisk dowodzenia pułku i dywizjonów w kierowaniu ogniem, połączone z oceną przygotowania funkcyjnych do realizacji zadań wsparcia ogniowego amunicją bojową — czytamy.

Podczas zbiorki rozpoczynającej trening kierowania ogniem (TKO) dowódcy dywizjonów otrzymali rozkaz bojowy, po czym pododdziały przemieściły się do nakazanych rejonów wyjściowych, a następnie rozpoczęły realizację zadań taktycznych i ogniowych. Przez dwa dni dywizjony artylerii rakietowej WR-40 Langusta i samobieżnej ahs DANA wykonywały zadania ogniowe amunicją bojową w dzień i w nocy, a obsada stanowisk dowodzenia doskonaliła umiejętności kierowania działaniami w walce z wykorzystaniem systemu rozpoznania i systemu teleinformatycznego — podaje portal wojsko-polskie.pl.

Ponadto podczas treningu obsada Stanowiska Dowodzenia (SD) 23. Pułku Artylerii doskonaliła współdziałanie z Zespołami Koordynacji Połączonego Wsparcia Ogniowego (PWO) dywizji i brygady, a pododdziały artylerii samobieżnej i rakietowej praktyczną realizację zadań ogniowych w relacjach wsparcia ogniowego. Zadania PWO realizowane były w ramach części praktycznej kursu szkoleniowego prowadzonego przez Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Trening Kierowania Ogniem pk. Błyskawica-18 stanowił element przygotowania 23. Pułku do udziału w ćwiczeniu taktycznym z wojskami Dowódcy 11. LDKPanc. pod kryptonimem Borsuk-18 — czytamy. 

 

Źródło: 23. PA, wojsko-polskie.pl.

#poligon #Toruń #artylerzyści #manewry #Błyskawica

iggys
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo