Celem certyfikacji było przeprowadzenie końcowego sprawdzianu dla sił wchodzących w skład III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie. Był to już ostatni etap przygotowań żołnierzy do wyjazdu w rejon wykonywania zadań zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO — podaje portal 15. GBZ. 

Trzon III zmiany PKW Łotwa stanowić będą żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w sile kompanii czołgów z plutonem remontowym i zabezpieczenia (ponad 170 żołnierzy) pod dowództwem mjr Arkadiusza Skórnóga — czytamy.

W trakcie ćwiczenia, oprócz oceny skompletowania dokumentów, wyposażenia sił i środków sprawdzeniu podlegało przede wszystkim działanie kompanii czołgów w warunkach bojowych oraz funkcjonowanie dowództwa i sztabu. Przy ocenianiu pod uwagę brano znajomość wszystkich procedur i zadań obowiązujących w PKW Łotwa w zakresie realizacji dowodzenia w układzie narodowym i sojuszniczym, a także teoretyczną i praktyczną realizację zadań przez poszczególne elementy, wynikające z przeznaczenia kontyngentu oraz charakteru misji — informuje giżycka brygada.

Uroczystość pożegnania III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa zaplanowano na 7 czerwca w Orzyszu.