Za nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora głosowało 4 członków komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie zagłosował przeciw.

Zgodnie z nowelizacją uposażenie posła i senatora - które jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy - odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Ponadto w nowelizacji zapisano, że dieta parlamentarna - czyli pieniądze przysługujące posłowi i senatorowi na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju - będzie wynosić 25 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

Według autorów nowelizacji - posłów PiS - jest ona związana "ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów", a wprowadzenie nowych rozwiązań wywoła "pozytywne skutki społeczne i finansowe".