Funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt miejsc na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze kontrolowane przez członków grupy, w latach 2014-2017 pozorowały obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą i materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Następnie, po "przepuszczeniu" przez kolejne podmioty, towar według dokumentów miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem „0" % stawki VAT. Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu.

Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 15 mln zł. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno-skarbowych w podmiotach objętych śledztwem.

Wobec trzech podejrzanych, Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zostało zabezpieczone mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.