Nabożeństwu, podczas którego odbędzie się obrzęd beatyfikacji przewodniczy prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato. Watykański wysłannik odczyta list apostolski, w którym papież Franciszek ogłasza Hannę Chrzanowską błogosławioną. W tym momencie uroczystości odsłonięty zostanie obraz z jej podobizną. Cała liturgia będzie sprawowana w języku łacińskim, z niektórymi elementami w języku polskim.

W uroczystości w bazylice uczestniczy ok. 2 tys. osób, w tym biskupi, kapłani, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kilkudziesięciu krewnych Hanny Chrzanowskiej, w tym jej chrześniak, pielęgniarki, położne i lekarze oraz około 300 osób chorych i niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Pozostali wierni przybyli na uroczystość zgromadzili się na błoniach przed bazyliką.

Chrzanowska zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. Jej proces beatyfikacyjny został wszczęty w 1998 r.