W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się trzydniowe obrady XXI Forum Polonijnego organizowanego przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, WSKSiM wraz z Instytutem im. św. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość" oraz PSM-G im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W tym roku odbywają się one pod hasłem "W trosce o patriotyczne wychowywanie młodzieży. Stulecie odzyskania niepodległości". Hasło tegorocznego forum prezydent RP Andrzej Duda uznał za bardzo ważne zagadnienie z uwagi na fakt, że kolejne pokolenia Polaków wchodzą w dorosłość poza granicami Polski.

Podtrzymanie ich więzi z ojczyzną jest niezwykle istotne dla Rzeczypospolitej, a dla nich samych może być inspirujące i otwierać nowe perspektywy. Miliony Polaków żyjących poza Polską to olbrzymi potencjał. Wielu z nich piastuje dziś ważne funkcje w krajach swojego zamieszkania, wielu odnosi sukcesy w biznesie, nauce i działalności artystycznej, wielu wreszcie świadczy swoim codziennym życiem, że na Polakach można polegać, że są dobrymi pracownikami, sąsiadami, członkami lokalnych społeczności 

– wskazał prezydent w liście, który przeczytała podczas otwarcia forum dyrektor generalna jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

Ze szczególną troską pochylamy się nad losem naszych rodaków na Wschodzie – zaznaczył.

Wspomniał, że właśnie dlatego państwo polskie stara się nieść swoim rodakom jak najskuteczniejszą pomoc - zarówno materialną, jak również związaną z inicjatywami kulturalnymi czy zabieganiem o prawa mniejszości m.in. dostęp do nauczania w języku polskim.

Dużą grupę stanowią Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, krajach Ameryki Południowej czy Australii. Tu ważny jest przede wszystkim kontakt z kulturą i pamięć, a także relacje biznesowe 

– stwierdził Duda.

W jego ocenie bardzo istotne jest także wspieranie dążeń do podtrzymywania relacji z Polską szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków mieszkających w krajach UE.

Polska jest dziś krajem, z którym warto związać swoją przyszłość, w którym warto studiować, inwestować i żyć. Wierzę, że w wielu młodych Polakach na całym świecie zakiełkuje dziś ta myśl, żeby o Polsce pamiętać, żeby dla Polski pracować, żeby do Polski powracać. Ogromna będzie w tym zasługa patriotycznego wychowania i ducha tożsamości narodowej przekazywanego nieraz od pokoleń w polskich rodzinach na wszystkich kontynentach. Za ten trud chcę dziś bardzo gorąco podziękować

– napisał.