Celem zajęć było przygotowanie żołnierzy do przetrwania i kontynuowania działań w warunkach skażenia oraz użycia BMR, czyli broni masowego rażenia. 

Pierwszy etap szkolenia odbył się jeszcze na terenie macierzystej jednostki, gdzie żołnierze zostali zapoznani z warunkami bezpieczeństwa podczas zajęć z bojowymi środkami trującymi (BŚT). Ponadto wysłuchali wykładu nt. rozwoju broni masowego rażenia oraz uczestniczyli w projekcji filmu szkoleniowego o działaniu środków trujących - informuje oficjalny portal 1. Pułku Saperów.

W miejscu, gdzie odbywała się zasadnicza część zajęć szkoleni na zorganizowanych podpunktach nauczania zostali przygotowani w sposób praktyczny do realizacji zadań tj. pokonania odcinka skażonego terenu w nałożonych do położenia bojowego indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami. Następnie odbył się pierwszy przegląd lekarski. Po dopuszczeniu przez ratownika medycznego do dalszego etapu zajęć sprawdzona została szczelność i dopasowanie masek pgaz. w atmosferze skażonej - czytamy.

Kolejnym etapem było pokonanie odcinka terenu skażonego pieszo, bez zatrzymywania się. Po pokonaniu odcinka terenu skażonego i opuszczeniu „Rejonu skażeń” szkoleni przeprowadzili natychmiastową likwidację skażeń indywidualnego wyposażenia, a następnie przeprowadzona została całkowita likwidacja skażeń wyposażenia indywidualnego oraz żołnierzy na Placu likwidacji skażeń stanów osobowych. Po tych czynnościach przeprowadzony został kolejny przegląd lekarski. - opisuje brzeski pułk.

Zajęcia zakończyły się w chwili bezpiecznego powrotu do Garnizonu Brzeg oraz dokonaniu ostatniego przeglądu lekarskiego.