Uroczystość odsłonięcia muralu przedstawiającego Hołd Ruski jest wyjątkową formą ocalenia pamięci o wielkości Rzeczpospolitej sprzed 407 lat. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości odsłonięcia muralu, który przedstawia hołd złożony polskiemu władcy przez ruskiego cara, który ostatnie dni swojego życia spędził w niewoli w Gostyninie. To wyjątkowa forma ocalenia pamięci o tym, jak potężnym państwem była wówczas Rzeczpospolita i o tym, że jesteśmy spadkobiercami zwycięzców spod Kłuszyna i Moskwy 

- zaznaczają inicjatorzy akcji. Odsłonięcie muralu odbędzie się w piątek o godz. 18 przed Miejskim Centrum Kultury. Organizatorami przedsięwzięcia są poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Małecki oraz burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski. Sponsorem przedsięwzięcia jest fundacja Tauron.

W Gostyninie w czasie wielkiej smuty był więziony car Rosji Wasyl Szujski. I to tu od kilku lat podczas Dni Gostynina odbywa się inscenizacja Hołdu Ruskiego - homagium przebywającego w polskiej niewoli, zdetronizowanego cara Rosji Wasyla IV Szujskiego i jego braci: Dymitra i Iwana, złożone królowi Polski Zygmuntowi III Wazie 29 października 1611 roku w sali senatu Zamku Królewskiego w Warszawie.

W  relacji z XVII wieku Hołd Ruski był "aktem sławnym, wielkim i nigdy w Polsce niewidzianym".

Uwięzieni zostali przetransportowani przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, który odbył wjazd tryumfalny przez Krakowskie Przedmieście na Zamek Królewski, a następnie przedstawił ich Senatowi.

Przed Zygmuntem III zasiadającym na tronie car Wasyl IV dotknął ziemi prawą ręką i ją ucałował, wódz wojsk moskiewskich Dymitr Szujski bił czołem o ziemię, a Iwan Szujski uczynił to trzykrotnie.