Zwracając się do polskich pielgrzymów, papież pozdrowił arcybiskupa lubelskiego Stanisława Budzika, kolegium rektorów, profesorów i studentów KUL.

- Wraz z wami dziękuję Panu za każde dobro duchowe, jakie zrodziło się w waszej wspólnocie uniwersyteckiej w tym stuleciu

- powiedział Franciszek.

Następnie dodał:

"Zachęcam was, abyście kontynuowali dobrą tradycję poszukiwania więzi łączących wiarę i rozum, a równocześnie, byście odkrywali nowe metody zgłębiania nauk humanistycznych i przyrodniczych, aby coraz lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed człowiekiem i społecznościami".

"Niech wam towarzyszy wasz profesor Karol Wojtyła – święty Jan Paweł II" - podkreślił papież.

W czasie wizyty w Watykanie delegacja uczelni odwiedzi też Papieską Akademię Nauk, gdzie weźmie udział w sesji naukowej na temat katolickich uniwersytetów. Spotka się również też z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI.

Podczas audiencji ogólnej papież Franciszek otrzymał medal upamiętniający 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ojciec Święty podziękował za medal, udzielił wspólnocie uniwersyteckiej błogosławieństwa i złożył jej życzenia.