Jak informuje oficjalny portal 11. LDKPanc. oficerowie "Czarnej Dywizji" oraz świętoszowskiej brygady odwiedzili amerykańskich żołnierzy z 1. Dywizji Kawalerii, aby nawiązać współdziałanie przed mającą niebawem nastąpić rotacją w ramach obecności Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w Żaganiu oraz w podległych garnizonach. 

Kilkudniowa, robocza wizyta, miała również na celu zacieśnienie przyszłych wzajemnych relacji, koordynację wspólnego szkolenia z pododdziałami "Czarnej Dywizji" oraz obserwację procesu przygotowania brygady do przerzutu do Polski, w rejon odpowiedzialności 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej — czytamy.

Wspomniane kilka dni to ważny etap rozpoczynającego się wkrótce przerzutu sił i środków kolejnej amerykańskiej brygady. Uszczegółowienie wszelkich terminów oraz synchronizacja czasowa, to niezbędna podstawa, aby sprawnie i bezkolizyjnie dokonać tej złożonej operacji logistycznej

— podkreślił ppłk Adam Kocel, dowodzący grupą żagańskich oficerów podczas wizyty w USA, cytowany przez oficjalny portal lubuskiej dywizji.