Marszałek Sejmu oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski biorą udział w dwudniowej konferencji przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej. Głównym tematem rozmów w estońskiej stolicy jest przyszłość Wspólnoty oraz jej bezpieczeństwo.

Kuchciński zabrał głos w sesji dotyczącej przyszłości UE. W swoim wystąpieniu stwierdził, że „nadrzędnym celem powinna być demokratyczna odnowa”.

Polsce, mojej ojczyźnie, zależy na sukcesie UE. Dostrzegamy jej niedoskonałości i potrzebę reform, ale dla nas bilans członkostwa jest korzystny – podkreślił marszałek Sejmu.

Wskazał, że „projekt europejski musi być zakorzeniony w rzeczywistości politycznej państw członkowskich”.

Nie może być oderwany od wspólnot, jakimi są demokracje narodowe – ocenił.

Kuchciński zaznaczył również, że w ramach planu reform UE nasz kraj postuluje m.in. wzmocnienie roli parlamentów narodowych, ponieważ - jak uzasadniał - odgrywają one rolę fundamentalną.

Mają legitymację demokratyczną oraz stanowią przestrzeń komunikowania się politycznego dla instytucji europejskich z mieszkańcami Europy – wyjaśnił marszałek Sejmu.

Kuchciński ocenił też, że kluczem do sukcesu UE jest odnowa zaufania obywateli.