Zrealizowany w tym tygodniu trzydniowy trening miał na celu doskonalenie umiejętności obsady Stanowiska Dowodzenia oraz zgrywanie poszczególnych komórek organizacyjnych w czasie wykonywania zadań na SD Brygady. Uwzględniono w nim uwagi i wnioski z ubiegłorocznych ćwiczeń pk. Szmaragd-17 i Ametyst-17. Obsady poszczególnych komórek Stanowiska Dowodzenia planowały realizację zadań wsparcia logistycznego przez pododdziały 10. Brygady Logistycznej Wojsk Operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Przygotowywano prognozy, kalkulacje i zestawienia danych niezbędnych do podjęcia decyzji przez dowódcę. W trakcie ćwiczenia żołnierze wykonywali podstawowe dokumenty bojowe, dokumenty pomocnicze oraz posługiwali się systemami informatycznymi wspomagającymi proces dowodzenia - informuje oficjalny portal 10. BLog. 

Na poszczególnych etapach treningu obecny był dowódca 10. Brygady Logistycznej płk Szymon Lepiarz, który oceniał postępy ćwiczących żołnierzy. Dowódca uczestniczył w kolejnych odprawach, podczas których oficerowie meldowali o rozwijającej się sytuacji taktycznej oraz stopniu realizacji zadań logistycznych realizowanych przez elementy ugrupowania bojowego brygady. Trening sztabowy Młynówka-18 jest pierwszym w tym roku przedsięwzięciem w procesie przygotowania struktur dowodzenia 10. Brygady Logistycznej do udziału w ćwiczeniu z wojskami pk. Ametyst-18 - czytamy.