TVN, TVP i Polsat wiedziały o ACTA

27 organizacji i instytucji, m.in.

27 organizacji i instytucji, m.in. Federacja Stowarzyszeń NOT, ZAiKS, ZASP, ZPAV, SFP, TVN, TVP i Polsat, Polskie Izby: Informatyki i Telekomunikacji oraz Komunikacji Elektronicznej zostały poproszone 11 maja 2010 r. przez resort kultury o uwagi ws. ACTA.

W przesłanym przez rzecznika ministra kultury Macieja Babczyńskiego dokumencie z 11 maja 2010 r. Bogdan Zdrojewski zwraca się z prośbą do 27 organizacji i instytucji o uwagi i komentarze ws. ACTA.

W piśmie przewodnim z 2010 r. minister kultury zwrócił uwagę, że „do tej pory negocjacje miały charakter niejawny”, ale w wyniku ustaleń dokonanych podczas ostatniej rundy negocjacyjnej (Wellington, 12-16 kwietnia br.), 21 kwietnia 2010 r. na stronie internetowej Komisji Europejskiej został opublikowany aktualny tekst negocjowanego porozumienia.

„Pragnę podkreślić, iż rząd RP w pełni popierał zapewnienie jak największej przejrzystości prac, które - z uwagi na dotychczasowy niejawny charakter - stały się przedmiotem wielu kontrowersji. W wyniku działań podejmowanych m.in. przez państwa członkowskie UE, w tym Polskę, wypracowany dotychczas tekst porozumienia, który będzie przedmiotem dalszych negocjacji, został podany do publicznej wiadomości. W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o Państwa uwagi i komentarze do tego dokumentu. Będą one pomocne przy przygotowaniu stanowiska Polski na potrzeby kolejnej rundy negocjacji” - czytamy w dokumencie.

Poniżej wykaz instytucji i organizacji, do których skierowano prośbę o uwagi ws. ACTA:

1. Business Software Alliance, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

2. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

3. Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej

4. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

5. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

6. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

7. Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych ProMarka

8. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT

9. Stowarzyszenie Architektów Polskich

10.Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

11.Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka"

12.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

13.Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych „SYGNAŁ"

14.Stowarzyszenie Filmowców Polskich

15.Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej

16.Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO

17.Stowarzyszenie Twórców Ludowych

18.Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL

19.Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i

Technicznych KOPIPOL

20.Telewizja POLSAT S.A.

21.Telewizja Polska S.A.

22.TVN S.A.

23.Związek Artystów Scen Polskich ZASP

24.Związek Artystów Wykonawców STOART

25.Związek Polskich Artystów Fotografików

26.Związek Polskich Artystów Plastyków

27.Związek Producentów Audio Video ZPAV


Organizacje te miały czas na przesłanie opinii do 31 maja 2010 r.


 


Źródło:

Olga Alehno
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo