Co niektóre media od trzech dni trąbią o nadzwyczajnych nagrodach. Tymczasem wiele informacji - jak ujawnia Ministerstwo Rolnictwa - jest co najmniej nieścisłych. Tak jest chociażby w przypadku nagród w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Ogromna kwota (prawie 170 mln złotych) dotyczy w istocie wszystkich urzędników kolejnych instytucji. I tak, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na nagrody przeznaczono 52 miliony 128 tysięcy złotych. Średnio każdy z ponad 9,5 tysiąca pracowników Agencji otrzymał 5,5 tysiąca złotych

- podało w sensacyjnym tonie radio RMF FM.

Tymczasem dane te nie są spójne. Po pierwsze pracowników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest ponad jedenaście tysięcy.

Średnia nagroda w ciągu roku wynosiła w tej instytucji 4 809  zł brutto na pracownika, czyli około 400 zł brutto miesięcznie

- pisze Ministerstwo Rolnictwa.

ARiMR jest instytucją obsługującą 1,4 mln rolników i rocznie wypłaca ok. 14 000 000 000 (14 miliardów) zł dotacji. Ich wydatkowanie i sprawność realizacji wniosków chwalą nawet posłowie opozycji.

Wypełnianie takich zadań wymaga wykwalifikowanej kadry, a w związku ze zmieniającymi się wymogami dotyczącymi realizacji zadań również ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

- czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa.

Dobrzy pracownicy kosztują. Na dziś średnie zarobki w Polsce to 4 272 zł. Tymczasem średnia premia w ARiMR wynosi 4 376  zł, a w KRUS 4 196 zł.

Dziś GUS poinformował, że średnia płaca w gospodarce narodowej wynosi 4 886 zł i wzrosła o 6,7 proc. rok do roku. (…) Należy pamiętać, że urzędnicy stanowią jedyną grupę zawodową, która regulacji płac od ponad 12 lat

- napisało Ministerstwo Rolnictwa.

W kwocie podawanej przez niektóre z mediów znalazły się również zapisane w prawie nagrody jubileuszowe wypłacane za staż w danej instytucji. Często stanowi to duży procent wydatków na premie.

Na przykład wśród opisywanych w mediach nagród w przypadku IUNIG-PIB w Puławach na 318 etatów kwota wypłaconych łącznie nagród wyniosła 500 030 zł, z czego 400 230 zł stanowiły nagrody jubileuszowe

- podkreśla Ministerstwo Rolnictwa.