Wczoraj uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej; w piątek będą mieli egzamin z języka obcego.

Przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że do CKE nie dotarły żadne sygnały o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu.

Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostają blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Następnie będą mieli przerwę do godziny 11, po której przystąpią do rozwiązywania bloku zadań z matematyki. Ta część egzaminu potrwa 90 minut (dla dyslektyków 135 minut).

Arkusze z zadaniami rozwiązywanymi przez uczniów w czwartek po egzaminie na swojej stronie internetowej opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Testy rozwiązane przez uczniów zostaną zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Rozwiązania zadań otwartych z matematyki gimnazjalistów ze wszystkich ośmiu OKE zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie) - rozwiązania zadań zostaną zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali ich poprawność, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania na ekranie komputera.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 15 czerwca.