Sejm uchwalił wczoraj trzy nowelizacje autorstwa PiS. Marszałek Karczewski zapowiadał już w środę, że Senat zajmie się tymi ustawami, o ile do piątku zostaną one przegłosowane przez Sejm.

Nowela ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego przewiduje ogłoszenie trzech niepublikowanych "rozstrzygnięć" TK w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie przepisów.

Nowelizacja ustaw: o ustroju sądów powszechnych, SN i o KRS zakłada m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Z kolei nowela ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej SN.

Dziś rano senackie komisje rozpoczęły prace od omówienia przepisów dotyczących ogłoszenia trzech nieopublikowanych rozstrzygnięć TK z 2016 r. - komisje zaakceptowały nowelizację bez poprawek.

Następnie komisje przeszły do omawiania nowelizacji ustawy o SN, a następnie mają jeszcze omówić nowelizację ws. sądów powszechnych, SN i KRS.