Informacji było ogółem 18 tys. 852, z czego spraw korupcyjnych dotyczyło 836. Zgłoszenia, których wyjaśnienie nie należało do kompetencji biura skierowano do innych instytucji i organów.

CBA podało, że najpopularniejszym kanałem informowania o nieprawidłowościach był internet - zastosowano taką formę w blisko 13 tys. przypadków, tradycyjna poczta (3,3 tys. zgłoszeń), 2,5 tys. telefonicznych, a jedynie w 27 przypadkach było to zgłoszenie osobiste.

Wszystkim nadawcom zgłoszeń udzielono 2,7 tys. odpowiedzi - wynika z informacji Biura.