- Wpatrując się w ikonę Chrystusa, kapłan – stając przed świętymi drzwiami, podczas przygotowania darów Boskiej Liturgii – zwraca się ku Wschodowi, aby wyrazić wdzięczność Bogu za Jego zwycięstwo nad złem, śmiercią i szatanem, dokonane w misterium paschalnym

 - napisał abp Gądecki w życzeniach skierowanych do wiernych Kościoła Prawosławnego.

Abp Stanisław Gądecki podkreślił:

"W prawosławnych cerkwiach na całym świecie powtarza się gest, który nie tylko przypomina wydarzenia sprzed wieków, ale w celebracji Świętej Liturgii uobecnia w życiu wiernych tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa".

Przewodniczący KEP zwraca w nich uwagę też na to, że w świecie, w którym człowiek gubi życiową orientację, "podążając za namiastkami życia i zwracając się ku obcym bogom, którzy nie mogą zbawić i wypełnić niegasnącą radością, tj. ku konsumpcjonizmowi, samorealizacji, samouwielbieniu i samostanowieniu"

- Życzę, aby wzorem kapłana podczas Świętej Liturgii, nieustannie orientować swoje życie w tę stronę, skąd nawiedzi nas z wysoka wschodzące Słońce – ku Jutrzence, ku Chrystusowi nieznającemu zachodu. Niech Święta Paschalne napełnią Waszą Eminencję i wszystkich wiernych Kościoła prawosławnego pełnią radości, wdzięczności i nadziei

- głoszą życzenia abpa Gądeckiego.

Niech nadzieja, płynąca z pustego grobu będzie umocnieniem w wiernym kroczeniu za Jezusem – naszym Panem i Królem

- napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście z życzeniami wielkanocnymi dla wiernych Kościoła greckokatolickiego w Polsce, przekazanym na ręce abp. Eugeniusza Popowicza.

- Moją serdeczną myślą obejmuję licznych braci i siostry z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną i dogodne warunki do pracy i rozwoju. Z sercem przepełnionym nadzieją i ufnością obejmuję tych wszystkich grekokatolików, którzy pozostali na Ukrainie, oczekując upragnionego pokoju i stabilizacji

 - napisał Przewodniczący Episkopatu Polski.