Na rocznej odprawie rozliczeniowo-zadaniowej spotkała się kierownicza kadra Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódcy Centrum Operacji Lądowych-Dowództwa Komponentu Lądowego, Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego, Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego oraz Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych — podaje oficjalny portal DO RSZ. 

Oficerowie dowództwa odpowiedzialni za realizację poszczególnych celów oraz dowódcy jednostek bezpośrednio podległych przedstawili zrealizowane zadania, osiągnięte mierniki i napotkane przy tym wyzwania. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odnosząc się do wystąpień zwrócił uwagę, że prowadząc działania trzeba patrzeć w przyszłość.

Interesuje nas stosowanie nowoczesnych rozwiązań i powinniśmy uświadamiać w tym zakresie innych

— powiedział dowódca DO RSZ.

Zdecydował również o podjęciu w najbliższym czasie kroków sprawdzających wybrane elementy funkcjonalne. Zaznaczył, że pryncypialność w prowadzeniu certyfikacji jest zasadniczym elementem, mającym wpływ na funkcjonowanie kontyngentów.

Kolejnym punktem odprawy była analiza i ocena dyscypliny. Mówiono o występujących problemach, zjawiskach i tendencjach. Poruszono także tematykę związaną z nastrojami społecznymi wśród kadry i pracowników resortu obrony narodowej. Podsumowaniem tej części odprawy było wręczenie przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyróżnień i podziękowań za działalność w 2017 roku — czytamy.

W trakcie spotkania płk Andrzej Lis z Centrum Doktryn i Szkolenia SZ przedstawił prezentację na temat "Roli dowódcy w systemie wykorzystywania doświadczeń", a dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej płk Piotr Trytek podzielił się doświadczeniami z ćwiczenia taktycznego pk. Allied Spirit — informuje DO RSZ.