Celem treningu było doskonalenie umiejętności w zakresie działań współpracy cywilno-wojskowej, realizowanych na poziomie taktycznym. W treningu wzięły udział zespoły z Niemiec, Holandii i Belgii - podaje oficjalny portal CPdMZ.

Trening był praktyczną formą doskonalenia umiejętności żołnierzy zespołów CIMIC. Podczas szkolenia prowadzono spotkania z kluczowymi partnerami układu pozamilitarnego. Zaprezentowano wysoki poziom realizmu spotkań angażując rzeczywistych przedstawicieli administracji cywilnej, samorządowej i sektora bezpieczeństwa (policji) - czytamy.

Po zakończonym etapie szkolenia z zakresu CIMIC uczestnicy mieli okazję zapoznać się z symulatorem strzeleckim, który wykorzystywany jest przez żołnierzy Bundeswehry w szkoleniu ogniowym. Zespoły CIMIC zapoznane zostały z wyposażeniem i uzbrojeniem żołnierza niemieckiego – karabinkiem H&K G-36 oraz pistoletem wojskowym H&K P-8.

Polski Zespół CIMIC wykonał także strzelania z karabinka oraz broni krótkiej. W uznaniu za bardzo dobre wyniki strzeleckie przyznano: kpt. Michałowi Jankiewiczowi, kpt. Albertowi Rosińskiemu, kpr. Rafałowi Rosikowi oraz szer. Marcinowi Kozickiemu złotą odznakę strzelecką Bundeswehry - podaje kieleckie Centrum.