Odznaczenie zostało przyznane Balogowi przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zoltan Balog to przede wszystkim osoba niezwykle zaangażowana na rzecz rozwoju relacji polsko-węgierskich i zacieśniania współpracy regionalnej. Jest inicjatorem i inspiratorem licznych projektów z zakresu stosunków polsko-węgierskich i gorącym orędownikiem zacieśniania współpracy między naszymi krajami

– mówił w laudacji ambasador Jerzy Snopek.

Jak podkreśliła w rozmowie z polskimi dziennikarzami minister Rafalska, obszarów współpracy polsko-węgierskiej, w których Balog działa, jest bardzo wiele, gdyż jako minister wypełnia on liczne kompetencje: w sferze kultury, polityki rodzinnej, edukacji, sportu czy zdrowia.

Ja go też określam jako takiego przewodnika po wartościach rodzinnych. Nie ma dyskusji, nie ma debaty, czy to w Budapeszcie, czy w Grupie Wyszehradzkiej, czy gdziekolwiek w Europie byśmy się spotkali, żeby pan minister nie odwoływał się do wagi wartości w kreowaniu polityki rodzinnej, do tożsamości, do współpracy, do potrzeby budowania silnej rodziny

- oświadczyła.

Zaznaczyła m.in., że węgierski minister uczestniczył w wielu uroczystościach związanych z Rokiem Kultury Węgierskiej w Polsce w 2016 i 2017 r., a także zaangażował się w tworzenie Fundacji im. Wacława Felczaka, której celem jest przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Dodała, że w obszarze, za który ona sama odpowiada, Polska przygląda się rozwiązaniom stosowanym od lat na Węgrzech i czerpie inspirację z tutejszej polityki rodzinnej.

Zoltan Balog jest protestanckim pastorem i politykiem. W latach 2010-2012 sprawował funkcję wiceministra administracji i sprawiedliwości, od 2006 r. pełni mandat poselski, a od 2012 r. jest ministrem zasobów ludzkich.