- Życzę, aby zmartwychwstały Chrystus dawał to, co przekazał apostołom, kiedy już wieczorem, pierwszego dnia Zmartwychwstania, ukazał im się w wieczerniku. Pierwsze jego słowo brzmiało "pokój" - "Pokój Wam". Ten pokój miał być ostateczną odpowiedzią na ich zwątpienia, na ich rozpacz, na ich żal. Także na ten żal, który wyraził św. Piotr i zapłakał w chwili, gdy zrozumiał, jak nisko upadł trzykrotnie zapierając się Pana Jezusa

- powiedział abp Jędraszewski w filmie zamieszczonym na stronach krakowskiej archidiecezji.

Do wiernych metropolita wystosował także okolicznościowy list, którego treść przedstawiamy poniżej:

Umiłowani Archidiecezjanie!

W roku obchodów Millennium Chrztu Polski arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła napisał poemat Wigilia wielkanocna 1966, w którym zawarł m.in. następujące słowa: „Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem - jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, napełnia je wszystkie w głąb".

Ta noc walki rozpaczy z nadzieją zakończyła się radością Poranka wielkanocnego, gdyż właśnie wtedy Zmartwychwstały Chrystus zwyciężył grzech, śmierć i szatana.

W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w świetle tego Chrystusowego zwycięstwa patrzymy z wielką wdzięcznością na walki wielu pokoleń naszych ojców o wolną i sprawiedliwą Polskę. W świetle radości Poranka wielkanocnego zechciejmy, Moi Drodzy, spojrzeć także na nasze współczesne zmagania o prawe sumienia, o obecność Ewangelii w naszym życiu osobistym i społecznym, o wzajemne pojednanie w duchu prawdy i wzajemnej miłości.

Na takie właśnie przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Wam, Drodzy Archidiecezjanie, z serca błogosławię

Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski