Jak informuje oficjalny portal 6. BPD podczas trzytygodniowego poligonu szkolenie skoncentrowało się na zajęciach ogniowych przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią wg systemu BLOS, a także na minerstwie, rozpoznaniu inżynieryjnym oraz rozpoznaniu zapór inżynieryjnych. Jednym z ważniejszych ćwiczonych elementów było ustawianie bojowych pól minowych oraz wykonywanie w nich przejść. Pomimo panujących surowych warunków mazurskiej wiosny, gdzie temperatura powietrza rzadko osiągała dodatnie wartości, pluton płetwonurków w pełni wykonywał zwiady nurkowe.  

Kadra dowódcza również w pełni wykorzystała czas szkoleniowy na poszerzenie wiedzy w istotnym dla saperów obszarze. Podczas jednego z niedzielnych poranków dowódca zgrupowania poligonowego mjr Paweł Żak przeprowadził metodyczne zajęcia grupowe na temat „Planowania, organizowania i realizacji szkolenia z wykorzystaniem bojowych środków minersko-zaporowych” - czytamy. 

Saperzy-spadochroniarze zrealizowali również dobowe zajęcia zgrywające, obejmujące m.in. bytowanie w terenie przygodnym w warunkach niskich temperatur oraz realizację zadań związanych z wykonaniem elementów węzła zapór inżynieryjnych - podaje 6. Brygada Powietrznodesantowa.