Na wstępie papież zaznaczył, że Triduum Paschalne stanowi celebrację pamiątki jednej wielkiej tajemnicy: śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zaczyna się ono w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Podkreślił, iż wszyscy chrześcijanie są powołani do przeżywania tych trzech dni świętych jako poniekąd korzeni swego życia osobistego i wspólnotowego.

Przypomniawszy słowa sekwencji wielkanocnej: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea”, Ojciec Święty zauważył, że zawierają one nie tylko zapowiedź radości i nadziei, ale także wezwanie do odpowiedzialności i misji.

Orędzie to stanowi centrum naszej wiary i nadziei. Jest też kerygmatem, który nieustannie ewangelizuje Kościół, sam posłany z kolei do ewangelizowania. Tajemnica Wielkanocy zachęca nas do przypominania sobie, iż w Chrystusie umarliśmy dla rzeczy i dla logiki świata, a odrodziliśmy się jako nowe stworzenia: jako taka rzeczywistość, która domaga się, aby stawać się konkretnym życiem dzień po dniu

- mówił dalej Franciszek.

Zaznaczył, że wyraża się to w tym, że „bliźni, zwłaszcza najmniejszy i najbardziej cierpiący, staje się konkretnym obliczem, które winniśmy obdarzyć taką miłością, jaką obdarzył nas Jezus".

- Świat staje się przestrzenią naszego nowego życia jako zmartwychwstałych. Stojąc z podniesioną głową, możemy dzielić upokorzenie tych, którzy także dziś, jak Jezus, przeżywają cierpienie, nagość, są w potrzebie, samotni, stają w obliczu śmierci, aby dzięki Niemu i wraz z Nim zostać narzędziami odkupienia i nadziei, znakami życia i zmartwychwstania

 – powiedział papież.

Franciszek pozdrowił również obecnych na audiencji Polaków. 

- Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przygotujmy do wejścia w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, które na nowo będziemy przeżywali podczas Triduum Paschalnego. Niech nam w tej duchowej podróży towarzyszy Najświętsza Maryja Panna. Niech wyjedna nam łaskę wewnętrznego zaangażowania w celebracje nadchodzących dni, aby nasze serce i nasze życie były nimi prawdziwie przemienione. Życzę Wam radosnej i świętej Wielkanocy i z serca wam błogosławię!

- zwrócił się do polskich pielgrzymów.