Prezes Związku Nauczycieli Niemieckich podkreślił, że w szkołach w tym kraju, coraz częściej dochodzi do antysemickich i antychrześcijańskich oraz skierowanych przeciwko obcokrajowcom wybryków.

Celem słownych ataków stają się też coraz częściej nauczycielki – powiedział.

Podkreślił, że wynika to ze "sprzecznego z obowiązującymi zasadami" stosunku do kobiet imigrantów.

Ta postawa wyraża się w zdaniach padających z ust uczniów: „Ta ździra nie będzie mi mówiła, co mam robić”. W niektórych szkołach takie wypowiedzi nie są odosobnione, to jest w części placówek edukacyjnych codzienność – mówił.

Heinz-Peter Meidinger wskazał, że znaczna część uczniów rozpowszechnia materiały propagandowe islamskich ekstremistów, upowszechniając np. za pomocą telefonów komórkowych sceny obcinania głów zakładnikom przez terrorystów z IS. 

To nie są odosobnione przypadki. Takie incydenty mają miejsce w wielu szkołach w Niemczech – wskazuje.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Coraz więcej antysemickich incydentów w Niemczech