IPN zawarł porozumienie z Państwowymi Archiwami Obwodowymi – w Odessie, Winnicy i Chmielnickim na Ukrainie. Umowy przewidują udostępnienie polskim archiwistom tysięcy dokumentów dot. zbrodni NKWD popełnionej na Polakach w latach 1937-38 w Związku Sowieckim. Umowy o współpracy podpisali w  Warszawie prezes IPN Jarosław Szarek oraz dyrektorzy ukraińskich Państwowych Archiwów Obwodowych – w Odessie, Winnicy i Chmielnickim - dr Lilia Biełousowa (Odessa), dr Jurij Łehun (Winnica) oraz dr Wołodymir Bajdycz (Chmielnicki).

IPN poinformował, że podpisanie umów ma na celu głównie wszczęcie procesu digitalizacji dokumentów archiwalnych z zasobu ukraińskich archiwów, dotyczących represji politycznych, którym podlegali Polacy w pierwszej połowie XX wieku na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Treść umów nie ogranicza się jednak do kwestii archiwalnych.

Obie strony zadeklarowały także chęć współpracy na niwie edukacyjnej i wydawniczej - podał Instytut.

IPN podkreślił też, że porozumienia z archiwami ukraińskimi należy oceniać jako sukces; digitalizowana dokumentacja dotyczy w głównej mierze tzw. operacji polskiej NKWD z lat 1937–38. W wyniku tej zbrodni funkcjonariusze NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych) zamordowali - jak przyjmują w śledztwie prokuratorzy IPN - co najmniej 111 tys. Polaków, którzy żyli na terenie Związku Sowieckiego.

Archiwiści IPN przewidują, że digitalizacja obejmie od kilku do kilkunastu tysięcy indywidualnych i grupowych teczek, które były zakładane Polakom przez NKWD. Będzie można w nich znaleźć podstawowe dane dotyczące ofiar, protokoły ich przesłuchań, a także akty oskarżenia i wyroki śmierci.