Nagroda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest przez zarząd ruchu wybitnym osobistościom, które swoją działalnością służą Państwu Polskiemu.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się Władysław Stasiak (pośmiertnie), Krzysztof Wyszkowski (2012), prof. Krzysztof Szwagrzyk (2014), Zofia Romaszewska (2015) a także obecny Prezydent Polski - Andrzej Duda (2016 r).

W 2017 roku laureatem został jeden z działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL i legenda solidarności, Andrzej Gwiazda. Podczas wręczania nagrody Prezes Ruchu Marta Kaczyńska podkreśliła, iż Andrzej Gwiazda jest człowiekiem bezkompromisowym i szczerym, którego aktywność i ciągła praca na rzecz Państwa Polskiego, a także odwoływanie do prawdy historycznej są najlepszym dowodem wielkości tego człowieka.

Prezydent Andrzej Duda komentując wybór wspomniał, że Lech Kaczyński i Andrzej Gwiazda „kroczyli razem” w działalności niepodległościowej, wolnościowej, prospołecznej, proobywatelskiej.

Tegorocznego laureata nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego poznamy podczas dzisiejszej gali.

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego powstał w pierwszą rocznicę katastrofy Smoleńskiej. W działaniach odwołuje się do dziedzictwa ideowego, na które składa się tożsamość narodowa oparta na pamięci historycznej. Prezesem Ruchu jest Marta Kaczyńska.

Gala rozpocznie się o godzinie 17.00 wystąpieniem Marty Kaczyńskiej, która wręczy nagrodę tegorocznemu laureatowi. Laudację wygłosi prof. Włodzimierz Bernacki. Galę uświetni koncert Edyty Geppert.