Prof. Szwagrzyk zaoferował pomoc w dalszej realizacji prac, a także gotowość strony polskiej do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą. Zaznaczył, że poszukiwania powinny być prowadzone pod auspicjami państwa gruzińskiego. Zwrócił również uwagę na wspólną dla Polski i Gruzji bolesną historię, która nadal pozostaje nierozliczona. Elementem rozliczenia są prace poszukiwawcze, które stanowią zadośćuczynienie ofiarom i ich bliskim.


Przedstawiciele IPN udali się ponadto do Kutaisi, gdzie prowadzono wstępne ustalenia dotyczące sowieckiego łagru, funkcjonującego na tym terenie. Profesor Szwagrzyk odbył spotkanie poświęcone tej problematyce z zastępcą mera Kutaisi, Nino Tvaltvadze.


Strona polska i gruzińska będą kontynuowały prace poszukiwawcze. Obecna faza projektu zostanie podsumowana poprzez sporządzenie przez ekspertów pionu poszukiwań raportu przedstawiającego aktualny stan badań oraz zestawienia rekomendacji i wytycznych niezbędnych do jego dalszej realizacji.
W pracach kierowanych przez przedstawicieli pionu poszukiwań uczestniczą także gruzińscy studenci archeologii.