Według Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2018 r. urodziło się 35 tys. dzieci. Dla porównania, w styczniu 2017 r. było to 34,2 tys. Urząd podał, że w 2017 r. zanotowano 403 tys. urodzeń - o ok. 20 tys. więcej niż rok wcześniej.

To jest bardzo dobry wynik. Pamiętajmy, że w 2017 r., w prawie wszystkich miesiącach mieliśmy wzrost liczby urodzeń w stosunku do 2016 r

- oceniła Rafalska, odnosząc się do najnowszych danych GUS.

Zwróciła uwagę, że według przewidywań Urzędu na 2018 r. - wysoki wariant urodzeń szacowany jest na 360 tys., a bardzo wysoki na 379,5 tys.

Myślę, że uda nam się pobić nawet ten wariant bardzo wysoki. To powinien być rok, gdzie urodzi się ponad 400 tys. dzieci

- podkreśliła minister.

Jak zaznaczyła, na wzrost urodzeń wpływ ma nie tylko program „Rodzina 500 plus”.

Tu składają się także dobra sytuacja na rynku pracy, czy wzrost wynagrodzeń

- wyjaśniała.