Jak wyjaśniono w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, za każdą osobę w gospodarstwie podstawowy limit (liczony dla jednoosobowego gospodarstwa domowego) zwiększa się o 30 punktów proc. Oznacza to, że dopłaty otrzymają gospodarstwa trzyosobowe, których dochód nie przekracza 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jak wskazano w komunikacie, podstawą do obliczenia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będzie ostatni w stosunku do dnia złożenia wniosku o dopłaty komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący poziomu wynagrodzeń.