Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podsumowuje w Warszawie dwa lata programu "Rodzina 500 plus"

Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają rodziny z dwójką dzieci. Ich odsetek wynosi 62 proc. w ogólnej strukturze rodzin korzystających i w praktyce stanowi to 1,5 mln rodzin

– powiedziała minister.

Podała, że z programu korzysta ponad 536 tys. rodzin z jednym dzieckiem, spełniających kryterium dochodowe, co stanowi 23 proc. pobierających świadczenie.

Udział rodzin z co najmniej trójką dzieci to 15 proc. - ok. 364 tys. rodzin

– przekazała minister.
 

Ponad 60 proc. rodzin, które korzystają z programu "500 plus”, mieszka na wsiach, dlatego można uznać, że program ma charakter niwelujący nierówności dochodowe w różnych regionach Polski

– oświadczyła minister rodziny.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.