Oto słowa Franciszka w tłumaczeniu na język polski:

Z okazji Światowego Spotkania Rodzin mam zamiar udać się do Dublina, od 25 do 26 sierpnia bieżącego roku. Już teraz dziękuję władzom cywilnym, biskupom, biskupowi Dublinu i wszystkim przygotowującym tę wizytę.

W dzisiejszej audiencji uczestniczył arcybiskup Dublina Diarmuid Martin, a także organizatorzy IX Światowego Spotkania Rodzin w stolicy Irlandii.

Światowe Spotkanie Rodzin to odbywające się co trzy lata wydarzenie, podczas którego katolickie rodziny z całego świata mają możliwość spotkać się z Ojcem Świętym. Każde spotkania poprzedza międzynarodowe, duszpastersko-teologiczne sympozjum. Tegoroczne - dziewiąte już - Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się pod hasłem "Ewangelia rodziny radością dla świata".