W poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wskazywania kandydatów do KRS-u. Gersdorf zawnioskowała m.in. o udostępnienie w formie informacji publicznej dokumentów, na podstawie których dokonano zgłoszenia kandydatów do ­KRS-u. Prezes Sądu Najwyższego zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów do tej izby może wskazywać klub poselski. Zaznaczyła też, że jak wynika z treści druku sejmowego, kandydaci do KRS-u zostali wskazani przez posłów Klubu Parlamentarnego PiS i posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15. 

Posłużenie się wyrażeniem „kandydat wskazany przez posłów Klubu Parlamentarnego” wywołuje istotne wątpliwości co do tego, czy dochowana została przewidziana w art. 11d ust. 2 ustawy o KRS-ie procedura wyborów członków rady

– wyjaśniła Gersdorf.

Na zarzuty prezes SN-u odpowiedziało Centrum Informacji Sejmowej (CIS).

Stanowisko Kancelarii Sejmu ws. wyboru członków ­KRS-u jest niezmienne. Wybór na członków Krajowej Rady Sądownictwa został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i ustalonymi procedurami. Dodatkowo na każdym jego etapie staraliśmy się jak najszerzej informować opinię publiczną o tym procesie, uwzględniając jednocześnie przepisy ustawy o KRS-ie

– powiedział Polskiej Agencji Prasowej Andrzej Grzegrzółka, dyrektor CIS-u.

 

Cały tekst w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie"