Przesłuchanie funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.


Z powodu technicznych problemów ze zniekształceniem głosu opóźnia się przesłuchanie przez komisję śledczą ds. Amber Gold świadka - funkcjonariusza ABW. Zarządzono przerwę na rozwiązanie problemów technicznych.