Jak podał Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 7,4 proc. rok do roku, a produkcja budowlano-montażowa o 31,4 proc.

"Od czerwca 2017 r. produkcja budowlano-montażowa rośnie w dwucyfrowym tempie" - podaje Starczewska-Krzysztoszek. "Początek 2018 r., mimo zimy, jest imponujący – wzrost powyżej 30 proc. rok do roku. Od 2008 r. ponad 30-procentowy wzrost zdarzył się tylko raz, w styczniu 2012 r., gdy finalizowaliśmy przygotowania do Euro 2012" - dodała ekonomistka.

"Szczególnie silnie rośnie produkcja w firmach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - w lutym o 65 proc. rok do roku"

- przytoczyła Starczewska-Krzysztoszek. "Od czerwca 2017 r. dynamika w tym dziale produkcji budowlano-montażowej była cały czas ponad 20-procentowa. Oznacza to, że wreszcie ruszyły inwestycje infrastrukturalne, w tym przede wszystkim finansowane z funduszy unijnych" - dodała główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Jej zdaniem to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, "której wzrost będzie mógł się opierać nie tylko na spożyciu indywidualnym, ale także na inwestycjach publicznych". "Gdyby zechciały do tego dołączyć inwestycje przedsiębiorstw, to wreszcie mielibyśmy szanse na stabilny rozwój w dłuższej perspektywie" - zauważyła Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. "Trudno zakładać, że dynamika inwestycji firm może być porównywalna z inwestycjami publicznymi, ale niezbędny jest tam wzrost minimum o 10-12 proc." - dodała.

"Wysoka dynamika produkcji budowlano-montażowej to z jednej strony bardzo pozytywna informacja, ale ma ona też swoje cienie"

- dodała Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. "Gwałtowny wzrost popytu na materiały budowlane nie pozostanie bez wpływu na wzrost ich cen, a tym samym na koszty inwestycji. Widać to już po dwóch pierwszych miesiącach br., kiedy ceny produkcji budowlano-montażowej przyspieszyły (rosną szybciej niż ceny produkcji przemysłowej)" - podała ekonomistka.