Przesłuchanie Ewy Daligi oraz Izabeli Janeczek, byłych prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Łodzi, wezwanych w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.