Ponowne przesłuchanie Dariusza Różyckiego, byłego szefa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz Ireneusza Tomaszewskiego, byłego Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, wezwanych w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.