W marcu CBOS zapytał respondentów o ocenę działania kilku instytucji publicznych.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że ankietowani najlepiej wypowiadają się o pracy policji - pozytywnie oceniło ją 68 proc. respondentów (to spadek o 4 pkt. procentowe w stosunku do września 2017 r.), zaś negatywnie - 17 proc.

Negatywnym opiniom sprzyja w pewnym stopniu młodszy wiek badanych (18-34 lata) oraz zła ocena własnych warunków materialnych – ocenili autorzy raportu.

Funkcjonowanie wojska dobrze oceniło aż 59 proc. Polaków, zaś negatywnie - 8 proc. (spadek o 3 pkt. proc.). Wzrosła natomiast liczba osób (z 24 proc. do 33 proc.), które nie mają sprecyzowanej opinii o działalności wojska.

Autorzy badania zapytali Polaków także o ocenę działalności Kościoła rzymskokatolickiego. Z sondażu wynika, że jego działalność pozytywnie ocenia 54 proc. Polaków, a negatywnie – jedna trzecia (32 proc.). Dla porównania: w 2011 r. działalność Kościoła pozytywnie oceniało 62 proc. ankietowanych, a negatywną ocenę wystawiło mu 26 proc. respondentów. Od tego czasu liczba ankietowanych oceniających działalność Kościoła pozytywnie systematycznie spadała - do 55 proc. w 2016 r. W drugiej połowie roku 2017 opinie o Kościele uległy poprawie. W przeprowadzonym wówczas badaniu pozytywnie oceniło go 61 proc., a negatywnie - 29 proc. ankietowanych. W marcu opinie wróciły do wcześniejszego stanu.

Polacy oceniają dobrze ponadto m.in. CBA, IPN, NSZZ "Solidarność". Negatywnie wypowiedzieli się m.in. o sądach, zaś prokuratura odnotowuje systematyczny wzrost pozytywnej oceny.