Prezydent zaznaczył, że Żołnierze Wyklęci w imię najwyższych zasad podjęli bój ze złem i zniewoleniem, choć nie mieli szans zwyciężyć.

Potomność jednak im przyznała rację. Współcześnie to oni okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem – podkreślił.

Prezydent skierował swoje wystąpienie do osób uczestniczących w niedzielę na Jasnej Górze w uroczystościach pierwszej Pielgrzymki Kombatantów Podziemia Antykomunistycznego, określanej też jako Pielgrzymka Żołnierzy Wyklętych. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trwa przywracanie należnej Niezłomnym chwały! Abp Głódź: To szczególni synowie polskiego narodu

W liście do uczestników pielgrzymki Andrzej Duda napisał m.in., że epopeja powstania antykomunistycznego weszła na trwałe do kanonu polskich dziejów, a „prawda o drugiej konspiracji, o powszechnym oporze Polaków przeciwko powojennej sowietyzacji, o heroicznych walkach oddziałów >>leśnych<<, jest dziś fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej”.

Nasz naród odrzucił kłamstwo, szerzone przez dziesięciolecia w propagandzie komunistycznej. Ta głęboka zmiana w świadomości społecznej, której w ostatnich czasach byliśmy uczestnikami i świadkami, stanowi prawdziwy historyczny przełom – dodał prezydent.

Wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze instytucjonalnym, państwowym. Ale równie ważne, a może jeszcze ważniejsze nawet jest to, że wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze duchowym. Ocaliliśmy swoją tożsamość i pamięć o tym, kto – w najtrudniejszych dla naszej wspólnoty czasach terroru i opresji dwóch reżimów totalitarnych: III Rzeszy Niemieckiej i Rosji Sowieckiej oraz jej satelitów – był prawdziwym bohaterem wolnej Polski, a kto jej ciemiężcą i zdrajcą – napisał.

Wyklęci przez komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego. Ich patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią wzór, do którego spontanicznie odwołuje się zwłaszcza młode pokolenie – podkreślił prezydent.

Podziękował też wszystkim przechowującym pamięć o jej bohaterach, pielęgnującym ją i upowszechniającym. Wyraził satysfakcję, że co roku organizowane są coraz liczniejsze uroczystości upamiętniające drugą konspirację, a także przekonanie, że wśród tych wydarzeń i inicjatyw szczególne miejsce zajmuje jasnogórska uroczystość.

Podkreślając znaczenie tego sanktuarium dla Polaków, jako symbolu niezłomnego trwania przy ideałach i wartościach Rzeczypospolitej, prezydent nawiązał do odsłoniętej tego dnia w jasnogórskiej Kaplicy Pamięci Narodu tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym.

Jesteśmy im to winni, aby w tym miejscu, które było świadkiem tak wielu ważnych momentów w naszej historii, również czyny Niezłomnych zostały zapisane na zawsze – wskazał.

Podziękował inicjatorom wmurowania tablicy i wszystkim, którzy przyczyniają się do krzewienia ideałów Żołnierzy Wyklętych.