Rozpoczynaliśmy rok szkolny deklaracją, że jest to +Rok dla Niepodległej+ i rzeczywiście tak się dzieje

- powiedziała minister na konferencji prasowej, poświęconej działaniom edukacyjnym MEN związanym z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

3 września ub.r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 minister edukacji ogłosiła, że będzie on "Rokiem dla Niepodległej".

Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem. Miniony rok szkolny 2016/2017 był "Rokiem Wolontariatu". Ogłoszenie obecnego roku szkolnego "Rokiem dla Niepodległej" ma zachęcać uczniów i nauczycieli do podejmowania działań rocznicowych służących zarówno uczczeniu tego ważnego wydarzenia, jak również kształtowaniu postaw patriotycznych i pogłębianiu znajomości historii Polski.

Minister poinformowała, że wystosowała specjalny list do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców i uczniów. Podkreśliła w nim, że stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Szkoła i przedszkole odgrywają istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka. Nauczyciele, wprowadzając ucznia w świat wartości, uczą jednocześnie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego.

Kształtują oni również przywiązanie do symboli narodowych, naszej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń. Treści z zakresu wychowania patriotycznego są ważną częścią nowej podstawy programowej i mogą być realizowane w ramach różnych zajęć lekcyjnych, przy wykorzystaniu urozmaiconych metod dydaktycznych. Zachęcam Państwa do podejmowania takich działań

- napisała Zalewska w liście.

Podczas konferencji poinformowała, że w ramach wieloletniego programu rządowego "Niepodległa" – w ramach programu MEN przekaże szkołom, placówkom i szkolnym punktom konsultacyjnym 6,9 mln zł w latach 2017-2021 na realizację zadań związanych z edukacją patriotyczną. Środki z projektu pod nazwą "Godność. Wolność. Niepodległość"mogą być przeznaczane na: materiały edukacyjne, wycieczki, wystawy, konkursy, gry, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Zalewska podała także, że Program Niepodległa 1918-2018 – MEN razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje program, w ramach którego będą przyznawane tytuły "Szkoła Niepodległej". Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej www.szkolaniepodleglej.zhr.pl

Będziemy też bić rekordy najprzeróżniejsze. Ten najważniejszy zaproponowany został przez Radę Dzieci i Młodzieży RP działającą przy Ministrze Edukacji Narodowej

- powiedziała. Rada zaproponowała ogólnonarodową formę uczczenia 100-lecia niepodległości pod nazwą "Rekord dla Niepodległej". Chodzi o to, by 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce i poza jej granicami odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego.

MEN proponuje, aby był to dzień w całości poświęcony obchodom rocznicowym, jako "Dzień dla Niepodległej" i stanowił zwieńczenie inicjatyw oraz działań, które młodzi ludzie realizowali przez cały rok szkolny.

Z myślą o obchodach Święta Niepodległości na stronie internetowej resortu edukacji przygotowano specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym.

MEN podaje, że szkolne punkty konsultacyjne działające m.in. przy polskich ambasadach i konsultach ogłosiły już 83 inicjatywy związane z obchodami rocznicowymi. W uroczysty sposób odzyskanie niepodległości będą świętowali młodzi Polacy uczący się m.in. w Dubaju, Wiedniu, Montrealu, Toronto, Ostii, Rzymie, Berlinie, Mińsku, Kijowie, Paryżu, Lyonie, Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Warnie, Sofii, Pradze, Bratysławie, Chicago, Lille.

Z kolei kuratoria oświaty w ramach "Roku dla Niepodległej" przygotowały już 198 inicjatyw.