Słowa Burke'a to potwierdzenie wcześniejszych informacji o planach takiej podróży. Według zapowiedzi Watykanu Franciszek odwiedzi Wilno i Kowno na Litwie, Rygę i Aglonę na Łotwie oraz Tallin w Estonii. 

W tym roku Litwa, Łotwa i Estonia obchodzą stulecie niepodległości i z tej okazji władze zapraszały Franciszka.

Ponadto przypomina się, że w 2018 roku przypada 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Trockiej, patronki Litwy. We wrześniu minie zaś 25 lat od wizyty św. Jana Pawła II w trzech krajach bałtyckich, po tym jak odzyskały one niepodległość po rozpadzie ZSRR.

We wstępnym programie wizyty papieża jest Agłona, ważny ośrodek maryjny na Łotwie z bazyliką, związany z polską historią. W czasach carskich w dawnym budynku klasztoru dominikanów więziono księży. W 1980 roku tamtejszemu kościołowi św. Jan Paweł II nadał status bazyliki. 

Dotychczas sprawujący od prawie 5 lat pontyfikat papież Franciszek odbył 22. zagraniczne podróże apostolskie, odwiedzając państwa na pięciu kontynentach. Od 27 do 31 lipca 2016 r. papież wizytował Polskę, w związku z odbywającymi się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży.