Kombatanci odwiedzą groby polskich żołnierzy m.in. w Ramli, a także Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Wizyta naszych weteranów w Ziemi Świętej odbywa się w roku kilku jubileuszy. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości staje się okazją podziękowania w ojczyźnie Chrystusa za dar wolności – podkreślił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który będzie przewodniczyć delegacji udającej się do Izraela.

W pielgrzymce do Ziemi Świętej wezmą udział weterani 2. Korpusu Polskiego, delegacja Sprawiedliwych, którzy w latach okupacji niemieckiej narażając własne życie ratowali Żydów przed Zagładą, a także kombatanci Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Sybiracy oraz dawni działacze opozycji antykomunistycznej.

Podczas podróży m.in. do Tyberiady, Ramli i Jerozolimy zaplanowano uroczystości upamiętniające polskie walki o niepodległość, w tym wysiłek 2. Korpusu Polskiego, którego żołnierze 18 maja 1944 r. zdobyli Monte Cassino. 2. Korpus Polski, który pod dowództwem gen. Andersa podjął walkę z III Rzeszą Niemiecką na półwyspie Apenińskim, w latach II wojny światowej formował się na terenie Palestyny, będącej wówczas terytorium mandatowym Wielkiej Brytanii.

Delegacja złoży hołd Armii Polskiej na Wschodzie w Tyberiadzie przy kościele św. Piotra, gdzie stoi monument obrazujący 1000-letnie dzieje Polski, a ufundowany w 1945 r. przez polskich żołnierzy na pamiątkę ich pobytu nad Jeziorem Galilejskim. W Ramli uroczystości odbędą się przy polskiej kwaterze Cmentarza Wojennego Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, na której znajdują się 272 polskie groby żołnierskie z lat 1940-1947.

W Jerozolimie zaplanowano złożenie kwiatów w Izbie Pamięci Instytutu Yad Vashem oraz na Wzgórzu Herzla przed pomnikiem żołnierzy pochodzenia żydowskiego, którzy walczyli w Wojsku Polskim w czasie II wojny światowej. Kombatanci odwiedzą także grób premiera Izraela Menachema Begina na Górze Oliwnej - żołnierza 2. Korpusu Polskiego i przyjaciela jednego z uczestników pielgrzymki mjr. Ottona Hulackiego, z którym przebywał w jednym łagrze sowieckim.

Weterani odwiedzą w Jerozolimie również m.in. trzecią stację Via Dolorosa, czyli jedną ze stacji drogi męki Chrystusa. Wystrój kaplicy, która przedstawia upadającego pod krzyżem Chrystusa, ufundowali żołnierze gen. Andersa, a autorem obrazów w środku jest por. Tadeusz Zieliński. Podczas wizyty w Izraelu planowane jest także spotkanie z weteranami drugiej wojny światowej mieszkającymi w Izraelu.