Specyfika służby w WOT umożliwia paniom podjęcie wyzwania, pozostawiając możliwość wypełniania swoich obowiązków domowych i zawodowych. To co przekonuje kobiety do wstąpienia do służby, to możliwość szkoleń i późniejszego działania na miejscu, tam gdzie jest ich dom. Oczekiwania kobiet są spełnione w idei terytorialności, która jest główną zasadą Wojsk Obrony Terytorialnej.  

Motywacja i zdeterminowanie do ukończenia szkolenia 16 dniowego, złożenia przysięgi wojskowej i późniejszej służby są bardzo wysokie. Wśród pań są młode mężatki, singielki i kobiety dojrzałe. Przedział wiekowy jest pełny – od 18 do ok. 50 roku życia. 

Misja WOT w pełni odpowiada wrażliwości i istocie współczesnej kobiecości. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, cenione przez kobiety jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.